יצחק בן-צבי : הנשיא השני

יצחק בן-צבי : הנשיא השני

מחבר:
שנת ההוצאה: 1998
מילות מפתח: בן צבי, יצחק; נשיאות; בן-צבי, יצחק; נשיא המדינה; נשיא בית המשפט העליון; נשיא בית משפט עליון
כרך ההנצחה לזכרו של יצחק בן-צבי, הנשיא השני של מדינת ישראל, מתעד את סיפור חייו של אחד מן הבולטים במנהיגי היישוב שהובילו את מפעל תקומת ישראל בארצו.
הביוגרפיה המתועדת שלפנינו מבוססת על מבחר מתוך יומניו, איגרותיו ודברים שנשא יצחק בן-צבי בהזדמנויות שונות. מכל אלה עולה דמותו כמנהיג ומתווה דרך שקורותיו שזורים בתולדות תנועת הפועלים והיישוב היהודי בארץ-ישראל מימי העלייה השנייה, דרך ימי המנדט הבריטי ועד הקמת המדינה. מן הספר משתקפת אישיותו הרבגונית של הנשיא השני של מדינת ישראל ומתגלה דיוקנו האישי של יצחק בן-צבי, איש המשפחה על שמחותיו ויגוניו, איש הרעים שלבו פתוח לכל ואזנו קשובה תמיד לאחר ולשונה; חוקר סקרן של עבר והווה שפניו מופנות בחיבה אל עדות ישראל ושבטיו הנידחים במזרח.
בספר מובאות 185 תעודות ולצדן מבואות היסטוריים, וציונים ביוגרפיים, המאירים את אירועי התקופה. בספר משולבות תמונות רבות הנותנות ביטוי לתולדות ההתיישבות הציונית בארץ-ישראל ולראשית ימיה של המדינה. אל הספר
תוכן הספר:
ישראל. ארכיון המדינה

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג  יד  טו  טז  יז  יח  יט  כ  כא  3  4  5  6  7  8  
9  10  11  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  
36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  
61  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  
88  89  90  91  92  93  94  95  96  98  99  100  101  104  105  106  107  108  109  110  111  113  114  115  116  
117  118  119  120  121  122  124  125  126  127  128  129  130  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  
144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  
170  171  172  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  
196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  
221  222  223  224  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  
247  248  249  250  251  252  253  254  255  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  
273  274  275  276  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  
299  300  301  302  303  304  305  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  320  321  322  323  324  325  
326  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  
352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  370  371  372  373  374  375  376  377  378  
379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  
404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  
432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  
458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  
483  484  485  486  487  488  489  490  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  
509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  531  533  534  535  
536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  
561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  D  A