חיים וייצמן : הנשיא הראשון

חיים וייצמן : הנשיא הראשון

מחבר:
שנת ההוצאה: תשנ"ה - 1994
מילות מפתח: נשיאות; וייצמן, חיים; נשיא המדינה; נשיא בית המשפט העליון; נשיא בית משפט עליון; וייצמן, חיים; ויצמן, חיים (ד"ר); וייצמן, חיים (ד"ר); ד"ר חיים ויצמן; ד"ר חים ויצמן; ויצמן, חיים; חיים ויצמן; חיים וייצמן
הספר, אשר יצא לאור בשנת תשנ"ה, הוא ראשון בסדרת ספרים להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה. האיגרות והנאומים, שהם גרעין הספר, מלווים במבואות היסטוריים רחבי היקף ובתמונות, ויחד הם מתעדים צעד אחר צעד את מסכת חייו ואת מפעלו הלאומי של הנשיא הראשון, ומצטרפים לתיאור היסטורי עשיר ומקיף. מן הספר עולה דמותו רבת הפנים של חיים וייצמן, אשר החל את דרכו כנער צעיר ושאפתן, המאמין בעתיד עמו, וצמח להיות מדען בוגר בעל שם בעולם, ומנהיג בעל חזון לעם היהודי, המצליח בכוח אישיותו להלך כמדינאי בין מדינאים עוד בטרם המדינה.
בספר מובאות 148 תעודות ולצדן מבואות היסטוריים, וציונים ביוגרפיים, המאירים את אירועי התקופה. בספר משולבות תמונות רבות הנותנות ביטוי לתקופה בה חי וייצמן ופעל.
561 + ל' עמ', בכריכה קשה.
ירושלים, ארכיון מדינת ישראל. תשנ"ה, 1994. אל הספר
תוכן הספר:
ישראל. ארכיון המדינה

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ט  י  יא  יב  יג  יד  טו  טז  יז  יח  יט  כ  כא  כב  כג  כד  כה  כו  כז  כח  
כט  ל  לא  3  4  5  7  8  9  10  11  12  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  
28  29  30  31  32  34  35  36  37  38  39  40  41  42  44  46  47  48  49  50  51  52  53  55  56  
57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  68  69  70  71  72  73  74  76  77  78  79  80  81  82  83  
85  86  87  88  89  90  91  92  93  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  106  107  108  109  110  111  
112  113  114  115  116  117  119  121  122  123  124  125  129  130  131  133  134  136  137  138  140  141  142  143  144  
145  146  148  149  150  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  
172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  196  198  199  
202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  
228  229  230  231  232  233  234  235  236  238  239  240  241  244  245  246  247  248  249  250  251  253  254  255  256  
257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  
282  283  284  285  286  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  
308  310  311  312  313  314  315  316  317  319  320  321  322  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  
336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  
361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  380  381  382  383  384  385  386  
387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  
412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  
437  438  439  440  441  442  443  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  
464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  
489  490  491  492  493  494  495  497  498  499  500  501  502  504  505  506  507  509  510  511  512  513  514  515  516  
517  518  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  532  533  534  535  537  538  539  540  541  542  543  544  
545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  D  A