דוד בן-גוריון : ראש הממשלה הראשון - מבחר תעודות ( 1947- 1963)

דוד בן-גוריון : ראש הממשלה הראשון - מבחר תעודות ( 1947- 1963)

מחבר:
שנת ההוצאה: תשנ"ז - 1966
מילות מפתח: בן-גוריון, דוד; ראש ממשלה; דוד בן גוריון; דוד בן-גוריון; בן גוריון, דויד; דויד בן גוריון; דויד בן-גוריון; בן גוריון, דוד; ראש-ממשלה
כרך זה מתעד את שנות כהונתו של דוד בן-גוריון בתפקיד ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל.
ראשיתה של התקופה הנסקרת בימי מלחמת העצמאות, וסופה בימי התבססותה של המדינה. בשנים אלה נדרשה החברה בישראל לפלס לה דרכים, לעצב מסגרות ולקבץ לתחומיה מאות אלפי יהודים. בקשיים מרובים, בהתמודדו עם מתנגדים קשים ונמרצים, עשה בן-גוריון בכל אלה והוריש לבאים אחריו בהגה המדינה מסורת שלטון והישגים כבירים.
הקורא בפרקי הספר יגלה את רב-גוניותו של דוד בן-גוריון, המדינאי המנוסה ורב התושייה, שבכל מעשה ומעשה שנפל לידיו, מהקמת צה"ל ובניינו ועד למאבק הפוליטי בסבכי הקואליציה - מעולם לא סר החזון הגדול מנגד עיניו.
בספר מובאות 168 תעודות ולצדן מבואות היסטוריים, וציונים ביוגרפיים, המאירים את אירועי התקופה. בספר משולבות תמונות רבות הנותנות ביטוי לראשית ימיה של מדינת ישראל.
619 + י"ח עמ', בכריכה קשה.
ירושלים, ארכיון מדינת ישראל. תשנ"ז, 1996. אל הספר
תוכן הספר:
ישראל. ארכיון המדינה

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג  יד  טו  טז  יז  יח  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
14  15  16  18  19  20  21  22  23  24  25  27  28  30  31  32  33  34  36  37  38  39  40  41  42  
43  44  45  46  47  48  49  50  51  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  
69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  
96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  
121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  139  140  141  142  143  144  145  146  147  
148  149  150  151  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  
174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  
199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  
224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  248  249  250  251  252  
253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  276  277  278  279  280  
281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  
306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  
331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  
356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  
381  382  383  384  385  386  387  388  389  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  
408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  428  429  430  431  432  433  
434  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  
460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  
485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  510  511  513  
514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  529  530  531  532  533  534  535  536  537  540  541  
543  544  545  546  547  548  549  550  551  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  
572  573  574  576  577  578  579  580  581  582  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  
600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  D  A