האם הצטמצמו הפערים בחינוך? : על הגורמים הקובעים זכאות לתעודת בגרות בישראל-חוברת 2

האם הצטמצמו הפערים בחינוך? : על הגורמים הקובעים זכאות לתעודת בגרות בישראל-חוברת 2

מחבר: נטליה מירוניצ'ב, איל דביר, שמואל שי ומומי דהן
שנת ההוצאה: תשס"ב - 2002
מילות מפתח: בחינות בגרות; פער חברתי; פער; שוויון חברתי; שיוויון חברתי; אפליה; אפליה חברתית; אינטגרציה; אינטגרציה חברתית
"האם הצטמצמו הפערים בחינוך" - תוכן העניינים של החוברת:
א. מבוא
ב. המדגם
ג. ממצאי העבודה
1. תיאור עובדתי
א. הבדלים על רקע דת
ב. הבדלים על רקע מוצא
2. הגורמים הקובעים את סיכויי ההצלחה בהשגת תעודת בגרות
א. השפעת השכלת ההורים
ב. השפעת המצב הכלכלי של ההורים
ג. הבדלים על רקע דת
ד. הבדלים על רקע מוצא
ה. חיזוי הסיכויים להצליח בהשגת תעודת בגרות
3. מקומה של תעודת הבגרות במרחב הרווחה החברתית-כלכלית
ד. סיכום הממצאים העיקריים
ה. מסקנות למדיניות
לוחות
תרשימים
נספחים אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך בישראל
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13