בשבילים, בדרכים, בצמתים : סיפורים על תהליכי התפתחות מקצועית ועל שינוי תפיסתי

בשבילים, בדרכים, בצמתים : סיפורים על תהליכי התפתחות מקצועית ועל שינוי תפיסתי

מחבר: חוה גרינספלד ואילנה אלקד-להמן
שנת ההוצאה: תשס"ח - 2008
מילות מפתח: הכשרה מקצועית; מורים; הכשרת עובדים
בספר זה מוזמנים הקוראים למפגש ייחודי עם סיפורי חיים אותנטיים של מורי מורים, גברים ונשים, יהודים וערבים, העוסקים בהוראה ובמחקר בתחומים שונים במדעים או בספרות.
ייחודו של הספר טמון לא רק בשיתוף הפעולה בין הכותבות - חוקרת בתחום המדעים וחוקרת בתחום הספרות - אלא בהצעת הכותבות לקריאה פרשנית של סיפורי החיים (המוצגים כפרופילים או כווינייטות). הניתוח והפרשנות מוצגים מבעד לשש עדשות שונות: הראשונה כוללת את פירוט התמות שעלו בסיפורי מורי מורים; השנייה היא ניתוח של סיפורי החיים מבחינה ספרותית; השלישית היא ניתוח משווה בין הוראת מדעים לבין הוראת ספרות; הרביעית היא ניתוח תהליך התפתחות המקצועית של מורי המורים, נוכח הסיפורים ותוך זיקה לתאוריות על התפתחות מקצועית, שינוי ושינוי תפיסתי. החמישית היא הקבלה בין סיפורן האישי של הכותבות לסיפורי החיים השונים; לבסוף, מציעות הכותבות מודל דינמי שהוא מסקנה מסכמת של הסיפורים, בזיקה לתאוריות שנסקרו בספר.
ההתבוננות המורכבת בסיפורים הביאה את הכותבות למסקנה כי למרות השונות בקולותיהם של המספרים, המכנה המשותף לכולם - כמי שמכשירים להוראה - הוא תפיסת תפקידם כגורם מרכזי בתהליכי התפתחות המקצועית שלהם ובתהליכי שינוי או שינוי תפיסתי שעברו. המודל שעיצבו הכותבות מייצג מוחשית את היחסים הדינמיים המתקיימים בין תופעות, שלא קישרו בינהן בעבר, כמו הקישור בין שינוי תפיסתי להתפתחות מקצועית מקצועית והצגת שינויים דינמיים בתפיסת התפקיד כגורם מרכזי להתפתחות מקצועית. אל הספר
נושא/נושאים: , סוציולוגיה
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13