המלחמה השביעית : השפעות האינתיפאדה על החברה בישראל

המלחמה השביעית : השפעות האינתיפאדה על החברה בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: 1990
מילות מפתח: פלסטינאים; אינתיפאדה וצה"ל; בעיות בחברה הישראלית; פלשתינאים; בעיה פלסטינאית; בעיה פלשתינאית; פלסטינים; פלשתינים; צה"ל ואינתיפאדה; צה"ל ואינתיפדה; צה"ל ואינטיפאדה; צה"ל ואינטיפדה; צבא ואינתיפאדה
קובץ המאמרים שלפנינו ראשיתו ביום עיון שנערך על-ידי "המכון הישראלי למחקרים צבאיים", בקייץ 1988.
הספר הוא נסיון לבחון את התופעות המתלוות לאינתיפאדה, ואת השפעותיה על החברה.
בספר מוגשים נתונים, ניתוחים והערכות, המייצגים תחומי פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ועוד, ומנסים לעמוד על מידת חוסנה  של החברה בישראל, ויכולתה להתמודד עם האינתיפאדה. אל הספר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  12  13