המלחמה השביעית : השפעות האינתיפאדה על החברה בישראל

המלחמה השביעית : השפעות האינתיפאדה על החברה בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: 1990
מילות מפתח: פלסטינאים; אינתיפאדה וצה"ל; בעיות בחברה הישראלית; פלשתינאים; בעיה פלסטינאית; בעיה פלשתינאית; פלסטינים; פלשתינים; צה"ל ואינתיפאדה; צה"ל ואינתיפדה; צה"ל ואינטיפאדה; צה"ל ואינטיפדה; צבא ואינתיפאדה
קובץ המאמרים שלפנינו ראשיתו ביום עיון שנערך על-ידי "המכון הישראלי למחקרים צבאיים", בקייץ 1988.
הספר הוא נסיון לבחון את התופעות המתלוות לאינתיפאדה, ואת השפעותיה על החברה.
בספר מוגשים נתונים, ניתוחים והערכות, המייצגים תחומי פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ועוד, ומנסים לעמוד על מידת חוסנה  של החברה בישראל, ויכולתה להתמודד עם האינתיפאדה. אל הספר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  12  13  14  15  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  
30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  49  51  53  54  55  56  57  
58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  81  82  84  
85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  
110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  
135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  157  158  159  160