"כנגד כולם" : פדגוגיה של חז"ל

"כנגד כולם" : פדגוגיה של חז"ל

מחבר: אשר א. ריבלין
שנת ההוצאה: 1985
מילות מפתח: חינוך יהודי; ספרות חז"ל; חז"ל
"במבט ראשון - אין הערכת חז"ל את לימוד התורה מתיישבת עם העובדה המתמיהה, שבין שישים ושלוש מסכתות המישנה, בין עשרות המסכתות בתלמודים - אין אפילו מסכת אחת שלימה שתוקדש לחינוך; אין 'מסכת תלמוד תורה'!
דברי חז"ל בנושאי חינוך ובנושאי לימוד הם בעלי אופי אקלקטי. החומר מפוזר ברוב מסכתות התלמודים ובכל ספרי המדרש והאגדה. הדברים נאמרים במרוצת מאות שנים בארץ ישראל, בבבל ובארצות סמוכות. בשום תקופה מתקופות חז"ל לא נוצרה 'משנת חינוך' או 'שיטת חינוך' שלימה ומקפת."
זהו ספר חינוך וספר על חינוך בתקופה מסויימת. הספר מתוכנן על-פי נושאים ונושאי משנה רלוואנטיים ומקובלים במחקר החינוך של ימנו. מיבחר המקורות מציג כמאה ועשרים חכמים שהביאו דעתם בענייני חינוך ולימוד. מבחר זה מייצג את כל החטיבות הספרותיות ואת רוב המיקבצים בתורה שבעל-פה.
תבחין הבחירה של החומר הלימודי בנוי על הערך הפילוסופי-האידאי, על הערךהתרבותי-הסוציולוגי, על הערך הפסיכולוגי-הדידאקטי ועל הערך הספרותי-הלשוני."
(מן המבוא).
ספר חיוני למורים ולסטודנטים המכשירים עצמם להוראה באוניברסיטאות, במכללות ובסמינארים. ספר למשכיל העברי. אל הספר
תוכן הספר:
ספרית פועלים

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13