על החירות

על החירות

מחבר: ג'ון סטיוארט מיל
שנת ההוצאה: התשס"ז - 2006
מילות מפתח: חופש הפרט; נורמות חברתיות; מדד רמת הפיתוח האנושי; חיים אינטלקטואליים; חירות האדם; חירות הפרט; HUMAN DEVELOPMENT INDEX; HDI; אינטלקט; אנטלקט; רעיונות
ברקע הדיון במסה על החירות עומדים דאגה עמוקה וחשש גדול לגורל חירותו של היחיד לנוכח חברת ההמונים המודרנית, העוינת את כל מי שאינו הולך בתלמה. עידן שלטון הרוב הוליד סכנות חדשות לדיכוי ייחודיותו של הפרט, סכנות שפגיעתן חמורה לא פחות מזו של הרודנות המדינית ויש להן השלכות עקיפות חמורות על התפתחות האנושות. המסה מתמקדת בנחיצותה של הרבגוניות האנושית ליחיד ולחברה, ובחשיבותה של חירות היחיד כתנאי לטיפוח האדם ולשכלולו בכל כיוון אפשרי.
על החירות, "המניפסט הליברלי" של ג`ון סטיוארט מיל, הפכה למסמך המכונן של השיח הליברלי המודרני במאה וחמישים השנים האחרונות. מיל אינו מסתפק כאן בוויכוח פילוסופי מופשט. הוא דן גם בנושאים שיש להם תפקיד מרכזי בוויכוחים פוליטיים עכשווים, כמו לדוגמה שאלת החינוך העצמאי לעומת חינוך ריכוזי, חירות העיסוק והמסחר, וגבולות הסובלנות ביחס לסמים, להימורים ולזנות. אל הספר
נושא/נושאים: , מדע המדינה, פסיכולוגיה
תוכן הספר:
הוצאת שלם

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ז  ט  יא  יב  יג