אידיאולוגיה ומדיניות ציונית : קובץ מאמרים

אידיאולוגיה ומדיניות ציונית : קובץ מאמרים

מחבר:
שנת ההוצאה: 1978
מילות מפתח: לאומיות יהודית; בן-גוריון, דוד; ז'בוטינסקי, זאב; דוד בן גוריון; דוד בן-גוריון; בן גוריון, דויד; דויד בן גוריון; דויד בן-גוריון; בן גוריון, דוד; ז'בוטינסקי, ז.; צ'בוטינסקי, זאב; צ'בוטינסקי, ז.; זבוטינסקי, זאב
הרצאות שנדפסו בספר זה הושמעו בכנס, שאורגן על-ידי מרכז זלמן שזר על הנושא 'אידיאולוגיה ומדיניות ציונית' בקיץ 1974 (אב תשל'ד).
ההרצאות נבדקו ועודכנו על-ידי המרצים והאחריות לדברים חלה עליהם בלבד. פרט להרצאת המבוא הכללית, סוקרות ההרצאות את גישתם, את משנתם ואת מדיניותם של זרמים ואישים בציונות, החל משחר ימיה ועד לדוד בן-גוריון. מתוך דברי מערכת פירסומי מרכז זלמן שזר. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  12  13