בדרכי הספרות : עיונים בספרות ישראל ובספרות העמים

בדרכי הספרות : עיונים בספרות ישראל ובספרות העמים

מחבר: אריה ל. שטראוס
שנת ההוצאה: תשכ"ו - 1965
מילות מפתח: ספרות עברית; ביקורת ספרותית; ספרות ופילוסופיה; סיפרות; ספרות; פרשנות ספרותית; בקורת ספרותית; פילוסופיה וספרות
א. ל. שטראוס ז"ל ביקש לכתוב ספר בתורת הספרות, לצרור בו את פרי מחקריו ועיוניו בתחום הספרות, ברעיונותיה, בצורותיה ובתולדותיה, ולא הניח אחריו אלא את פרקו הראשון של ספר זה.
הוא היה איש 'התורה שבעל-פה' ובעצמו אמר, כי 'משורר הוא אדם המתקשה לכתוב'.
תמיד העדיף את המילה הדבורה מן האות הכתובה, את השיחה הסמוכה (פה-אל-פה) מן ההרצאה הרחוקה (בכתב).
שיעוריו בסמינריונים למדריכי עליית-הנוער, גם בחילוני וגם בדתי, וכן באוניברסיטה העברית, השפיעו משפעתו. כל מי ששמעו, זוכרהו לברכה.
הרצאות אלו שימשו יסוד לספר שלפננו. אין ספר זה יכול למלא את חסרונו של זה, שעלה במחשבת המחבר; הוא בא להציל את המועט, שאפשר להציל.ספר זה מרשימות תלמידים נבנה אגב השוואתן אל קטעי הרשימות, אל ראשי הפרקים ואל הציונים, שהניח אחריו המחבר.   אל הספר
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  15