הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל

הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: תש"ע - 2010
מילות מפתח: רפורמות בחינוך; שירות ציבורי; הפרטה; רפורמות; חינוך - רפורמות; שירותים ציבוריים; מגזר ציבורי; שרות ציבורי; שרותים ציבוריים; פריבטיזציה; פריווטיזציה
הספר מחזיק אחד-עשר פרקים אשר בוחנים בצורה ביקורתית גילויים מרכזיים של הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל, ודנים במשמעויותיהם החברתיות והחינוכיות.
כך, למשל, הספר דן בציוני-הדרך המרכזיים בכינונו ובשחיקתו של החינוך הממלכתי בישראל; בקיצוץ בתקציב החינוך; בקיומן של מסגרות לימוד מופרטות באוניברסיטות-המחקר הציבוריות בישראל; בהעסקה עקיפה של אנשי חינוך באמצעות חברות כוח-אדם; במגמות הפרטה בחינוך הערבי; בהפרטה בשירותי הרווחה האישיים לילדים ולבני-נוער; ובדפוסים שונים של חדירת עסקים לבתי-הספר. אל הספר
נושא/נושאים: , כלכלה
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13