הרמב"ם : שמרנות, מקוריות, מהפכנות - היסטוריה והלכה (כרך א)

הרמב"ם : שמרנות, מקוריות, מהפכנות - היסטוריה והלכה (כרך א)

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ט
מילות מפתח: משנה תורה; פרשנות המקרא; רמב"ם; הלכה; פרשנות קדומה (מקרא); היד החזקה; הי"ד החזקה; מקרא; פרשנות; תנ"ך - פרשנות; תנ"ך פרשנות; פרשנות תנ"ך; פרשנות התנ"ך; פרשנות תנך; פרשנות ת.נ.ך; פרד"ס; פשט; דרש; רמז; סוד; רבי משה בן מימון; רבי משה בן-מימון; ר. מ. ב. ם.; רמבם; בן מימון; בן-מימון; מושה בן מימון; מושה בן-מימון; ר.מ.ב.ם.; רמבם; שאלות ותשובות; פרשנות קדומה מקרא; פרשנות מקרא קדומה
הרמב'ם: שמרנות, מקוריות, מהפכנות - בוחן אם הרמב'ם היה שמרן או מהפכן בהליכותיו ובחיבוריו. מטרת הקובץ כפולה: להעלות את הישגי המחקר המימוניים העדכניים ביותר ולאפשר לקורא להגיע להערכה מסכמת על הרמב'ם ואופי פעילותו. רוב המאמרים שבקובץ מלמדים שהרמב'ם לא היה מהפכן � לא באורחות חייו ובהנהגתו ולא ביצירתו, וחידושיו הרבים הלכו בנתיבים של מסורת היצירה לתחומיה. עם זאת, היקף עבודתו של הרמב'ם, שיטת ארגון החומר שנקט בה, רמת מודעותו ליצירה העולמית ותחושת השליחות שלו בחיבוריו. כל אלה הקנו לו את מעמדו הייחודי, כפי שעולה מן המאמרים השונים.
הרמב'ם: שמרנות, מקוריות, מהפכנות - נחלק לשני כרכים. הכרך הראשון, היסטוריה והלכה, כולל שני שערים. השער הראשון עוסק במקומו של הרמב'ם בהיסטוריה וכולל בירורים בתולדות הרמב'ם ומשפחתו ודיונים בעמדותיו בזיקה לעולמות התרבותיים שהכיר. השער השני בא להשוות בין דברי הרמב'ם למקורותיו ההלכתיים. בכרך השני, הגות וחדשנות, שלושה שערים: מקוריות ופרשנות במשנת הרמב'ם, על תובנות העולות ממשנתו; מקוריות הרמב'ם בהקשרים משווים, הבוחן את הגותו אל מול מקורות הגות שקדמו לו או בני זמנו; חדשנותו מן הפרספקטיבה של תלמידיו, ובפרט יצירתו של שמואל אבן תיבון, המשמשת מעין
מראה לבחינת חדשנותו של הרמב'ם בעיני בני זמנו.
עורך הספר, פרופ' אביעזר רביצקי, הוא חוקר מובהק של הרמב'ם ומשנתו. המחברים של המאמרים השונים הם חוקרי הרמב'ם המובהקים בתחומיהם: היסטוריה, פילוסופיה ומחשבת ישראל, תלמוד, משפט עברי, הלכה ועוד. אל הספר
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13