בעל השם : הבעש"ט - מאגיה, מיסטיקה, הנהגה

בעל השם : הבעש"ט - מאגיה, מיסטיקה, הנהגה

מחבר: עמנואל אטקס
שנת ההוצאה: 2000
מילות מפתח: חסידות; הבעש"ט; מיסטיקה; חסידים; רבי ישראל בעל שם טוב; רבי ישראל בעל שם-טוב; הבעל שם טוב; הבעל שם-טוב; בעש"ט; בעשט; מסטיקה
האם ראוי הבעש'ט לתואר 'מייסד החסידות'? האם אישיותו, דרכו בעבודת ה' ומגעיו עם בני דורו הם שהניעו את התהליך שהביא לצמיחתה של התנועה החסידית? חיבור זה מנסה להשיב על שאלה זו בחיוב.
שחזור דמותו של הבעש'ט, כפי שהוא מוצע כאן, מתבסס על בחינה של שלושה היבטים בולטים בדמותו:
בעל שם, מנהיג ציבור ומיסטיקן.
והרי כמה מן השאלות הנדונות בפרקי הספר:
מה היה מעמד המאגיה ובעלי השם בימי צמיחת החסידות? האם ניתן להצביע על קווים לייחוד פעולת הבעש'ט כבעל שם?
כיצד התבטאה פעולת הבעש'ט כמנהיג ציבור? עם אילו אתגרים ניסה להתמודד ובאילו אמצעים? האם היו לבעש'ט יומרות משיחיות? מה חידש בעבודת ה' ומה ייחודה של חווית הדבקות שלו משל חסידים ומקובלים אחרים? כיצד תרגם הבעש'ט את התנסותו המיסטית למישור התיאוסופי? למי ביקש הבעש'ט להנחיל את דרכו בעבודת ה'? מה היה 'חוג הבעש'ט? מי נמנה עם חוג זה ובמה התאפיינו יחסי הגומלין בינו לבינם? איזו השפעה מצטברת היתה להיבטים בדמות הבעש'ט ובפעולתו על תהליך צמיחת החסידות? אל הספר
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13