בול - בימת ון ליר לשיח ציבורי - בחירות אזוריות בישראל

בול - בימת ון ליר לשיח ציבורי - בחירות אזוריות בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ט - 2009
מילות מפתח: בחירות לכנסת; אזורים בארץ-ישראל; איזורים בארץ-ישראל; איזורים בארץ ישראל; אזורים בארץ ישראל; ארץ-ישראל-איזורים; ארץ-ישראל-אזורים; ארץ ישראל אזורים; ארץ ישראל איזורים
האפשרות להנהיג במדינת ישראל בחירות אזוריות או אזוריות למחצה מלווה את הדיון הציבורי מאז הקמתה. חסידי רפורמות אזוריות מציינים מגוון גדול של מטרות ואפשרויות, אך דומה כי במהלך השנים הועלו שני טיעונים עיקריים:
(1) שיטת הבחירות הנהוגה בישראל אינה משביעת רצון ויש להחליפה;
(2) שילוב מרכיב אזורי בשיטה ישפר אותה באורח ניכר.
 טיעונים רבים הן בדבר מגרעות השיטה הקיימת והן בדבר יתרונותיהן של בחירות אזוריות, נתונים במחלוקת. כפי שניווכח, רבים מן הטיעונים אינם עומדים במבחן ההיגיון או במבחן האמפירי של העובדות. ואולם, שכיחות הטיעונים, רציפותם לאורך השנים, וקיומן של בחירות אזוריות במגוון גרסאות במדינות אחרות מחייבים לשקול בכובד ראש את האפשרות להנהיג בחירות אזוריות בישראל, קל וחומר נוכח העובדה שבישראל כבר התקבלו בעבר רפורמות ממשל שלא התבססו על ניתוח מקיף ומעמיק דיו. אל הספר
נושא/נושאים: , שלטון וממשל, בול
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13