בול - בימת ון ליר לשיח ציבורי - מרחב הביטחון : מבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצרכי צבא וביטחון בישראל

בול - בימת ון ליר לשיח ציבורי - מרחב הביטחון : מבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצרכי צבא וביטחון בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ט - 2009
מילות מפתח: התיישבות; ביטחון לאומי; עתודות קרקע; טריטוריאליזם יהודי; התיישבות חקלאית; התנחלות; יישובים; ישובים; בטחון לאומי; התיישבות יהודית בגולה; טריטוריליזם; טריטוראליזם; התישבות יהודית בגולה
ביטחון וטריטוריה הם מושגים שונים זה מזה במהותם ובהגדרתם, אך גם שלובים זה בזה. המושג "בטחון" מופשט, והגדרתו אינה מוחלטת ומוסכמת אלא נגזרת מהגורמים שבביטחונם מדובר, החל ברמת הפרט (ביטחון אישי),דרך רמת הכלל והמדינה, וכלה בביטחון בין-מדינתי (אזורי) וגלובלי. בדיון זה  מדובר בביטחון המדינה ובעיקר בהקשר הצבאי, כלומר הגנה על קיום המדינה ועל ריבונותה, על אוכלוסייתה ועל שלימותה הטריטוריאלית. לעומת הביטחון, הטריטוריה מוחשת, נראית לעין ויש לה ממדים ברורים. במובנה הבסיסי טריטוריה היא ארץ - זו הקיימת בהווה וזו המתוכננת לעתיד - על משאבי הקרקע שלה, אזוריה הגיאוגרפיים ומרחביה הנבדלים זה מזה באופיים הפיזי ובדמותם האנושית והישובית. המושג "טריטוריה" מתייחס גם לסביבה בהקשר של ערכי טבע ומורשת ושימורם, וכן במשמעות של דמות הנוף שעוצבה בידי אדם. אל הספר
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13