ואם תרצה אמור : חברותא במדרש ובאגדה

ואם תרצה אמור : חברותא במדרש ובאגדה

מחבר: מודי ברודצקי ודוד הלל וינר
שנת ההוצאה: 2007
מילות מפתח: מדרשי אגדה
ואם תרצה אמור מזמין את הקורא למסע של מפגש ולימוד משותף.לחברותא.זוהי חברותא בין שני אנשים שונים בעמדותיהם.באורחות חייהם ובגילם. ובכל זאת, המסע שלהם הוא משותף, מתוך אהבת הלימוד ואהבת המדרש והאגדה, ומתוך ידידות שנוצרה במהלך השנים.
אחד הלומדים פותח את הלימוד, חברו מתערב ומוסיף עליו וחוזר חלילה.לא תמיד הם מסכימים זה עם זה. תמיד הם מוסיפים זה על דברי זה, לעיתים מתוך הסכמה ולעיתים לא. לפעמים דבריהם מתייחסים אלו לאלו, ולפעמים כל פרשנות עומדת בפני עצמה.
במשך שש שנים למדו השניים בישיבות ההסדר במעלות ובעכו, הספר הוא הזמנה למעבדה של הלימוד הייחודי שלהם. גלומה בספר הזה גם הזמנה לקורא להשתתף במלאכת הפרשנות שבה כל דור מוסיף משלות וכן לחברה הישראלית השסועה לאמץ דרך של שפה משותפת.
הספר מורכב מתשעה מסעות אל מחוזות המדרש. הקורא לא צריך להביא איתו ידע מוקדם, ולא נזקק לספרים נוספים במהלך הקריאה. הוא מוזמן לחלוק עם הכותבים את בית המדרש שלהם. הפרשנות שניתנת למדרשים צמודה באופן מלא לטקסט ולהקשריו בספרות חז"ל ובמדרש. ומעלה מתוך ההקשרים האלה תמונות חיות ומעמיקות של העולם המתבטא במדרש ובאגדה. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13