התפתחותה של ההוראה במוסדות החינוך בישראל

התפתחותה של ההוראה במוסדות החינוך בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: תש"ס - 1999
מילות מפתח: חינוך; הוראה; פדגוגיה
ההתפתחות ההיסטורית המיוחדת של מדינת-ישראל משתקפת גם בשינויים ובמגמות שחלו בהוראה בבתי-ספר. התופעות הייחודיות של תנועות ההתיישבות, גלי העלייה וקליטתם, המצב הבטחוני, תמורות בהשקפות פוליטיות וחברתיות ועוד - כל אלה תרמו לשינויים ולחידושים שהתבטאו בשדה ההוראה ובמוסדות החינוך.
השפעות נוספות חדרו גם מתחומי הפסיכולוגיה הכללית והחינוכית בעולם הרחב. למרבה הפליאה, רק עתה, בעשור השישי למדינה, מופיע הספר הנוכחי, המתאר ומנתח לראשונה תהליכי שינוי אלה שחלו בהוראה בישראל. ההתפתחויות והשינויים היסודיים שחלו מתועדים כאן במסמך מדעי המאפשר לחוקרים, לאנשי חינוך ולכל המעוניינים גישה קלה למידע זה.
לספר ארבעה חלקים המציגים את ההתפתחויות החלו בהוראה במדינת-ישראל בשנות קיומה מארבעה היבטים: אידאי-פילוסופי, דידקטי, פדגוגי ומתודי.
מחברי המאמרים שבספר הם אנשי חינוך מתחומי הפילוסופיה, המחקר והדידקטיקה. הם מייצגים קשת רחבה של מומחים בתחומם באקדמיה ובמכללות ונמנים עם מעצביה של מדיניות החינוך בישראל. היקף הנושאים רחב, והוא מקיף התפתחויות רבות וחשובות הנוגעות בתחומי ההוראה העיקריים בישראל. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך בישראל
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
א  1  2  3  4  5  7  8  9  10  11