היוועצות מעצימה : תיאוריה ומעשה

היוועצות מעצימה : תיאוריה ומעשה

מחבר: רחל ארהרד
שנת ההוצאה: תשס"ח - 2008
מילות מפתח: חינוך; פדגוגיה
בספר היוועצות מעצימה: תיאוריה ומעשה מוצגת גישה מקורית להיוועצות, שייחודה בשילוב בין פרדיגמת ההעצמה שמקורה באידיאולוגיה חברתית ליברלית, המבקשת לקדם קבוצות חברתיות חלשות, לבין פרקטיקת ההיוועצות כפי שהתפתחה בעשורים האחרונים.
ההיוועצות המעצימה היא גישה גנרית, הניתנת ליישום בהקשרים מגוונים על ידי פסיכולוגים, עובדים, סוציאליים, יועצים ובעלי מקצועות נוספים בתחום מקצועות הסיוע ובריאות הנפש, הפועלים בארגונים המספקים שירותי רווחה, שירותי בריאות ושירותי חינוך. גישה זו באה לתת מענה לטענה האומרת כי "התהליך המסייע" מעודד מבלי משים תלות באנשי מקצוע, אין אונים ופסיביות; היא מראה כיצד ההיוועצות המעצימה מגבירה את תחושת המסוגלות והיכולת, מחזקת את מוקד השליטה הפנימי ומגבירה את המוטיבציה לפעולה.
ההתמקדות בספר זה היא בהיוועצויות בסוגיות הקשורות לילדים ובני נוער, המיועדות להעצים את הסגל החינוכי ואת אוכלוסיית ההורים, וכך לקדם סביבה רגשית-לימודית-חברתית המאפשרת התפתחות מיטבית. גישת ההיוועצות המעצימה הולמת במיוחד תפיסות חינוכיות עדכניות ושיטות ארגוניות-ניהוליות חדשניות במערכות החינוך למיניהן ומתאימה לאנשי המקצוע שיש להם מוכנות ויכולת לקיים דיאלוג אמיתי, המבוסס על הדדיות ושיתוף פעולה ומאופיין בהקשבה וביחס של כבוד למשתתפים בה.
צעד אחר צעד מוליך הספר ליישום גישת ההיוועצות המעצימה הלכה למעשה, העשוי להוות מנוף לאנשי המקצוע בחיזוק התנהלותם המקצועית, בהכשרת סטודנטים, בהדרכת אנשי השדה ובמימוש תפקידם כסוכני צדק חברתי. אל הספר
נושא/נושאים: , פסיכולוגיה
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  13