בית-הספר החדשני : ארגון והוראה

בית-הספר החדשני : ארגון והוראה

מחבר: שלמה שרן, חנה שחר ותמר לוין
שנת ההוצאה: תשנ"ח - 1998
מילות מפתח: בתי ספר; בית ספר
הספר מציג גישה האומרת כי בית-הספר הוא בעת ובעונה אחת קהילה, ארגון מערכתי וארגון ביורוקרטי. כיצד מתפקדים שלושה רכיבים אלה בכפיפה אחת? מה הם המאפיינים שלהם בבית-ספר שמנוהל בדרכים מסורתיות לעומת האפשרויות הגלומות בבית-ספר המובנה מחדש וחדשני?
פרקי הספר מתארים דרכים שאפשר לנקוט על-מנת להדק את הקשר בין הרכיבים השונים של בית-הספר, כגון הצעות לבנייה מחדש של מערכת שעות ולימוד בינתחומי באמצעות גישה של חקר. כמו-כן מוצעות בספר דרכים מעשיות לוויסות חלקם היחסי של כל אחד משלושת הרכיבים, הקהילה, הארגון המערכתי והארגון הביורוקרטי, העשויות לפתח את בית-הספר לארגון חדשני ושיהיה מסוגל להתמודד בהצלחה עם הדרישות העתידיות של חינוך בחברה משתנה במהירות. פרקי הספר מושתתים על ספרות מקצועית עדכנית ורחבה שהתפרסמה בתחום החינוך בעולם בשנים האחרונות. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  7  8  9  10  11  13