בית הספר וקהילותיו

בית הספר וקהילותיו

מחבר:
שנת ההוצאה: תשנ"ה - 1995
מילות מפתח: בתי ספר; בית ספר
יחסי-הגומלין הנרקמים בין מערכות חינוכיות וקהילותיהן ניצבים במוקד החיבורים המתפרסמים כאן לראשונה. בכל אחד מן המאמרים מוצגות תפיסות שונות של קהילה ומנותחים דפוסי הקשר וכיווני ההשפעה המתקיימים בין מוסדות החינוך בחברה הישראלית לבין הקהילות שהם נמצאים עימן בקשרי-גומלין. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13