גאולה תתנו לארץ : חברת "גאולה" לרכישת קרקעות 1914-1902

גאולה תתנו לארץ : חברת "גאולה" לרכישת קרקעות 1914-1902

מחבר: יוסף כץ
שנת ההוצאה: 1987
מילות מפתח: רכישת קרקעות בארץ-ישראל; רכישות; רכישת קרקעות בארץ ישראל; גאולת קרקעות בארץ-ישראל; גאולת קרקעות בארץ ישראל
גאולת קרקעות ארץ-ישראל היתה אחת ממשימותיה המרכזיות של התנועה הציונית. ההכרח הבסיסי בקרקע ליצירת כל מפעל התיישבותי חדש, או להרחבת הקיים, וכן הנחיצות להעביר את קרקעות ארץ -ישראל לבעלות יהודית בדרך להשגת מטרותיה הפוליטיות של הציונות, הם שגרמו לעניין המיוחד שגילתה תנועה זו בתחום גאולת הקרקע. ספר זה דן איפה בתקופת השנים 1902 - 1914, החופפת אמנם ברוב-רובה את תקופת העלייה  השנייה, אך ראשיתה במפנה שחל בגישתם של נושאי המפעל ההתיישבותי - הבארון רוטשילד, מצד אחד, וחובבי-ציון, מצד אחר, לגבי המפעל ההתיישבותי בכללו.  אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881, ישובים ומקומות
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  1  2  3  5  6  7