אתגרים בחינוך : לקראת בית-ספר פתוח יותר

אתגרים בחינוך : לקראת בית-ספר פתוח יותר

מחבר: צבי לביא
שנת ההוצאה: 1978
מילות מפתח: חינוך; פדגוגיה
מהו תפקידו של החינוך בימינו? האם יש בכוחו להשפיע על התמודדות החברה המודרנית עם הבעיות הקיומיות החברתיות והפוליטיות של זמננו? מהם השינויים שחייבים להתחולל בבית הספר כדי להגביר את מעורבותו בחברה ואת התפתחותו הבלתי מופרעת של כל יחיד? מהי תרומתן של תיאוריות פילוסופיות, פסיכולוגיות ופדגוגיות לתהליך זה? אלה הן כמה מן השאלות המרכזיות שבספר זה מנסה להשיב עליהן.
המחבר סוקר באופן שיטתי ומקיף את הנסיונות העיוניים והמעשיים השונים של אסכולות פדגוגיות מודרניות להתמודד עם האתגרים החינוכיים האקטואליים. אין הוא נייטראלי בסקירתו ואין הוא נמנע מלבטא ברור את גישתו לשאלות המוצעות בספר. עם זה בולט המאמץ השיטתי להציג באופן ענייני ואובייקטיבי, ככל שניתן, נקודות מבט אחרות ושונות.
הספר עשוי לעניין אנשי חינוך, בכל הרמות, וכל אדם שהוא ער לבעיות חינוכו של הדור הגדל ושילובו בחברה. וכן עשוי הספר לשמש כספר עזר בלימודי החינוך במוסדות להכשרת מורים ובאוניברסיטאות. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
ספרית פועלים

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  11  13