טבריה - מייסודה עד הכבוש המוסלמי : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

טבריה - מייסודה עד הכבוש המוסלמי : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

מחבר:
שנת ההוצאה: 1988
מילות מפתח: טבריה (יישוב עירוני); יישוב עירוני; טבריה
כרך זה מוקדש לטבריה מאז ייסודה בשלהי ימי הבית השני ועד לכיבושה על-ידי המוסלמים.
בכרך ארבע חטיבות: החטיבה הראשונה מוקדשת לתולדות העיר במשך אותן מאות שנים, כולל בימי המרד הגדול, עבור לתקופה שלאחר מרד בר-כוכבא, השנים בהן היתה טבריה למרכז בו שכנו מוסדות ההנהגה היהודית, התקופה הביזנטית, ועד לכיבושה בידי המוסלמים; החטיבה השנייה מתרכזת בחיי היום-יום של טבריה; החטיבה השלישית עוסקת בממצא הארכיאולוגי ואילו החטיבה הרביעית כוללת חומר-עזר כמו הדרכה לסיור באתרים מהמאות הראשונות לספירה וביבליוגראפיה נבחרת. אל הספר
נושא/נושאים: , צפון
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה

עמודים:
א  ב  ג  1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  38  39  42  43  45  46  47  48  49  50  52  53  
54  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  
80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  
106  107  108  109  110  111  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  128  129  131  132  133  
134  135  136  137  138  139  140  141  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  157  158  159  160  
161  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  
187  188  189  190  191  192