טבריה - מייסודה עד הכבוש המוסלמי : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

טבריה - מייסודה עד הכבוש המוסלמי : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

מחבר:
שנת ההוצאה: 1988
מילות מפתח: טבריה (יישוב עירוני); יישוב עירוני; טבריה
כרך זה מוקדש לטבריה מאז ייסודה בשלהי ימי הבית השני ועד לכיבושה על-ידי המוסלמים.
בכרך ארבע חטיבות: החטיבה הראשונה מוקדשת לתולדות העיר במשך אותן מאות שנים, כולל בימי המרד הגדול, עבור לתקופה שלאחר מרד בר-כוכבא, השנים בהן היתה טבריה למרכז בו שכנו מוסדות ההנהגה היהודית, התקופה הביזנטית, ועד לכיבושה בידי המוסלמים; החטיבה השנייה מתרכזת בחיי היום-יום של טבריה; החטיבה השלישית עוסקת בממצא הארכיאולוגי ואילו החטיבה הרביעית כוללת חומר-עזר כמו הדרכה לסיור באתרים מהמאות הראשונות לספירה וביבליוגראפיה נבחרת. אל הספר
נושא/נושאים: , צפון
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה

עמודים:
א  ב  ג  1  3  4  5  6  7  8  9