מבוא לתלמודים

מבוא לתלמודים

מחבר: חנוך אלבק
שנת ההוצאה: תשכ"ט , 1969
מילות מפתח: תלמוד בבלי; תלמוד ירושלמי; תלמוד
בחיבור זה של חוקר התלמוד המפורסם נבחנות, בין השאר, הסוגיות הבאות: דרכי הלימוד בישיבות בבל  וארץ -ישראל , דרכי יצירתה ומסירתה של תורת האמוראים,  תולדותיהם ודרכי לימודם של אמוראי ארץ - ישראל ובבל היחס בין התלמודים לשאר ספרות ההלכה הקדומה הברייתות של התנאים - עריכתם ודרכי לימודם גילגולי מימרות האמוראים וסוגיותיהם מקורות הסוגיות ובתי המדרש שבהם נוצרו בספר מצויה רשימה מפורטת של אמוראי בבל והירושלמי לדורותיהם, תולדותיהם ודרכי לימודם. אל הספר
נושא/נושאים: , פילוסופיה
תוכן הספר:
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ח  ט  3  4  5