במאבק למדינה - המדיניות הציונית בשנים 1936-1948

במאבק למדינה - המדיניות הציונית בשנים 1936-1948

מחבר: יוסף הלר
שנת ההוצאה: תשנ"ז, 1996
מילות מפתח: מדיניות ציונית
הספר במאבק למדינה עוסק בשנות ההכרעה של המדיניות הציונית - 12 השנים שקדמו להקמת המדינה : 1936 -1948 . מדיניות מטבעה שהיא מתגבשת בחדרי חדרים ולא בריש גלי , מכאן הצורך בעיון מקיף בחומר שבזמנו היה סודי ונפתח לעיון הציבור . מדובר בפרוטוקולים של המוסדות מקבלי ההחלטות של היישוב והתנועה הציונית - הנהלת הסוכנות , הועד הפועל הציוני המצומצם , מרכז מפא"י והועדה הפוליטית של מפלגה זו , תיקי המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית - וכן יומנים אישיים והתכתבות אישית . אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13