התנועה הלאומית הפלסטינית: מעימות להשלמה?

התנועה הלאומית הפלסטינית: מעימות להשלמה?

מחבר:
שנת ההוצאה: 1996
מילות מפתח: זהות פלסטינאית; פלסטינאים; זהות פלסתינאית; זהות פלשטינאית; זהות פלשתינאית; זהות פלסטינית; זהות פלסתינית; זהות פלשטינית; זהות פלשתינית; פלשתינאים; בעיה פלסטינאית; בעיה פלשתינאית; פלסטינים; פלשתינים
קובץ המאמרים בספר זה, בא לספר את קורותיה של התנועה הלאומית הפלסטינית מראשיתה ועד להסכם אוסלו. סקירה היסטורית זו אמורה לאפשר לקורא לא רק מעקב אחרי תהפוכות ההתרחשות הפוליטית, אלא גם עמידה על השינויים שהם, מטבע הדברים, איטיים יותר, אך גם מהותיים יותר - בבסיסה החברתי של התנועה הלאומית, באופני התארגנותה ופעילותה, ובשכבות המוצא של מנהיגיה. מרכזיותם של המקומות הקדושים לאסלאם, התנודות בין עמידה פלסטינית עצמאית לתלות בהתפתחות כלל-ערבית, נקיטת צעדים טקטיים המזכירים את אלה של היישוב היהודי בטרם מדינה - כל אלה מזדקרים תוך ההתבוננות המשווה, בפרקים המוקדמים והמאוחרים. אל הספר
נושא/נושאים: , החברה הישראלית
תוכן הספר:
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13