ספר ירושלים - תקופת המקרא

ספר ירושלים - תקופת המקרא

מחבר:
שנת ההוצאה: 2000;תש"ס
מילות מפתח: ירושלים העתיקה; ירושליים העתיקה
ספר זה הוא הכרך הרביעי היוצא לאור במסגרת מפעל 'ספר ירושלים ' המקיף את תולדות ירושלים לדורותיה . הכרך שלפנינו עוסק בתולדות ירושלים מראשיתה ועד לתקופת שיבת ציון . בניגוד לתקופות המאותרות יותר, המקורות הכתובים על תולדות ירושלים בתקופה הכנענית ואפילו בתקופת בית ראשון מוגבלים ביותר . על כן בכרך זה הדגשנו את ההישגי המחקר הארכיאולוגי , שיש בו כדי לשפוך אור על תקופות עלומות בתולדות העיר ואף לשמש אבן בוחן לבחינת אמיתות המקורות הכתובים , בעיקר מקורות המקרא . הספר בנוי אפוא כרצף של פרקים היסטוריים וארכיאולוגיים המתייחסים לשלוש התקופות העיקריות שבהן עוסק הספר : התקופה הכנענית ותקופת השופטים ( האלף השלישי והשני לפסה "נ) תקופת המלוכה , ותקופת שיבת ציון. אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ט  י  יא  יב  יג  יד  טו  טז  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  23  24  25  26  27  28  30  31  32  33  34  35  36  37  
38  39  40  41  42  43  44  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  
64  65  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  85  86  87  88  89  90  
91  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  110  111  112  113  114  115  116  117  
118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  
143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  168  
170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  
195  196  197  198  199  200  201  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  
223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  T5  T6  T7  T8  241  242  243  
244  245  246  247  248  249  250  251  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  
271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  296  297  
299  300  301  302  303  304  305  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  
325  326  327  328  329  330  331  332  333  335  336  337  338  339  340  341  342  343  345  346  347  348  349  350  351  
352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  
377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  
402  403  404  405  406  407  408  409  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  423  424  425  426  427  428  
429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440