בין מרחב יהודי למרחב ציוני : עיון גאוגרפי בספרות ישראל במפנה המאה ה־20

בין מרחב יהודי למרחב ציוני : עיון גאוגרפי בספרות ישראל במפנה המאה ה־20

מחבר: ניקולא יוזגוף-אורבך
שנת ההוצאה: 2021
מילות מפתח: שלום עליכם; הרצל, בנימין זאב; ציונות; ספרות; מנדלי מוכר ספרים; ז'בוטינסקי, זאב; ספרות עברית מודרנית; ספרות עברית של תקופת ההשכלה; ציונות בספרות; יהדות וספרות; מוריס רוזנפלד; רבינוביץ', ש.; רבינוביץ'; רבינוביץ', שלום; הרצל, בנימין זאב; הרצל, בנימין (תיאודור) זאב; הרצל, תיאודור זאב; הרצל, ב. ז.; הרצל, ב. ת. ז.; הרצל, ת. ז.; בנימין זאב הרצל; בנימין-זאב הרצל; הרצל, ב.ז.; הרצל, ת.ז.; סיפרות; ספרות כללית; סיפרות כללית; מנדלי מוכר הספרים; מנדלה מוכר ספרים; מנדלה מוכר הספרים; אברמוביץ, שלום יעקוב; אברמוביץ, שלום יעקב; אברמוביץ, שלום י.; אברמוביץ, ש. יעקוב; אברמוביץ, ש. יעקב; אברמוביץ, ש. י.; אברמוביץ', ש.י.; אברמוביץ; אברמוביץ'; ז'בוטינסקי, ז.; צ'בוטינסקי, זאב; צ'בוטינסקי, ז.; זבוטינסקי, זאב; ספרות ההשכלה
המעבר של החברה היהודית במפנה המאה ה-20 ממרחב יהודי למרחב ציוני, ולבסוף עם קום מדינת ישראל למרחב ישראלי-אוטונומי, אינו גאוגרפי בלבד. יותר משמעבר זה מבטא תנועת אוכלוסין גאוגרפית של יחידים או קבוצות ממקום מוצא מסוים למקום יעד, יש בו כדי ללמד על שינוי בדפוסי החשיבה הקולקטיבית של העם היהודי ועל תמורות בתפיסתו הפוליטית, האידאולוגית והדתית. בספר זה בוחן המחבר יצירות ספרותיות שנכתבו ופורסמו במפנה המאה ה-20 - תקופה שבה התרחשו תמורות עמוקות בקורותיו של העם היהודי שישב ברובו במרחב הגלות, והביאו יוצרים, עסקנים ופוליטיקאים לגבש מרחב חדש שהתיימר להוות אלטרנטיבה למרחב הקיים ולמאפייניו - הלא הוא המרחב הציוני. מרחב זה, שהתקיים תחילה כמרחב חתרני ותאורטי בשדה הספרות והפובליציסטיקה, לבש כסות פוליטית וחברתית וביקש ולהתממש בדמות מדינה עצמאית. ספר זה מבוסס על עיון ביצירותיהם של חמישה יוצרים - בנימין זאב הרצל, מוריס רוזנפלד, מנדלי מוכר הספרים, שלום עליכם וזאב ז'בוטינסקי - שפעלו במרחב הגלות לטובת יצירת מרחב אלטרנטיבי לעם היהודי, בשאיפה שישמש פתרון לבעיותיו וסבלותיו בגולה. מקצתם של היוצרים הללו שימשו בתפקידים בכירים בתנועה הציונית, ויצירותיהם לא היו אלא שופר לרעיונותיהם הפוליטיים למען כינונו של מרחב יהודי אוטונומי. אחרים יצרו מתוך דחק לאומי, קולקטיבי ואישי וראו במרחב האלטרנטיבי מפלט וסיכוי להחלצות מחוסר אונים ורפיון. אל הספר
תוכן הספר:
רסלינג

עמודים:
1  2  3  4  6  8  9  10  12  13  14