ביקורת בפעולה : פרקטיקות ביקורתיות בשדה החברתי בישראל

ביקורת בפעולה : פרקטיקות ביקורתיות בשדה החברתי בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: 2020
מילות מפתח: משאבי אנוש; פעילות חברתית; ישראל - חברה; עבודה סוציאלית; נוער בסיכון; כוח אדם; כוח-עבודה; כח אדם; כח-עבודה; כוח עבודה; כח עבודה; כוח-אדם; כח-אדם; החברה הישראלית
הספר ביקורת בפעולה מהווה תיעוד ראשוני של פרקטיקות ביקורתיות בעת הזאת בישראל. הוא מתאר עשייה מגוונת של אקדמאים, אנשי מקצוע, פעילים חברתיים ואזרחים מהשורה, עשייה השואבת את השראתה מניתוח ביקורתי של מנגנוני הכוח היוצרים ניצול ודיכוי בחברה הקפיטליסטית המערבית. הספר מאגד דוגמאות מפורטות של פרקטיקות ביקורתיות בזירות של עבודה סוציאלית, חינוך, מגדר, סוציולוגיה, ניהול, משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני ומשפטים. המשותף לפרקטיקות המתוארות הוא ערעור על ה"טבעיות" ועל ה"נורמליות" כביכול של הסדר החברתי ההגמוני, לצד ניסיון להציע אלטרנטיבה לפעולות קיימות, במטרה ליצור פלטפורמות מוּבְנות לביטויים של התנגדות. באמצעות תיעוד והמשגה של פעולות התנגדות עכשוויות, ולטובת שחרור אישי וקולקטיבי, הכותבים מבקשים להציף את השיח הציבורי בדרכי פעולה מוחשיות וממשיות הנובעות מהיכולת לדמיין עולם הוגן, צודק ואנושי יותר. אל הספר
תוכן הספר:
רסלינג

עמודים:
1  2  3  4  6  8  9  10  11  12  13  14