בנות לבנה : הספרות העברית וזיקותיה לספרות הרוסית - בנות לבנה : הספרות העברית וזיקותיה לספרות הרוסית - כרך ראשון

בנות לבנה : הספרות העברית וזיקותיה לספרות הרוסית - בנות לבנה : הספרות העברית וזיקותיה לספרות הרוסית - כרך ראשון

מחבר: רינה לפידוס
שנת ההוצאה: 2009
מילות מפתח: ספרות עברית מודרנית
החיבור עוסק ביצירתם של מנדלי מוכר ספרים, ישעיה ברשדסקי, י"ח ברנר, שאול טשרניחובסקי, י"ד ברקוביץ', חיים לנסקי, אלכסנדר פן וחיים הזז. יוצרים אלה הטביעו את חותמם על הספרות העברית ואף עיצבו את רוח וסגנון התרבות הישראלית בת-זמננו. בספר זה נבחנות השפעות של הלשון, הספרות והתרבות הרוסית על יוצרים אלה, וכן נחשפים בו צדדים חדשים ובלתי צפויים בפרשנותן ובחקר מקורותיהן של יצירותיהם. החיבור מתייחס לסופרים רוסים הבאים: לרמנוטוב, גוגול, טורגיניב, ל"נ טולסטוי, פט, יסנין ועוד. החיבור כולל גם פרק תיאורטי, הסוקר את המתודות והמגמות בחקר ההשפעות הספרותיות המקובלות היום בספרות העולם. כל החפץ ללמוד יותר על כור מחצבתה של הספרות והתרבות היהודית והישראלית ימצא עניין בספר זה. אל הספר
תוכן הספר:
כרמל

עמודים:
1  2  3  4  5  6  8  10  11  12  13  14