איכה מייאוש לתפילה

איכה מייאוש לתפילה

מחבר: אליהו עסיס
שנת ההוצאה: 2020
מילות מפתח: תנ"ך. איכה; ת.נ.ך.; ת.נ.כ; איכה; מגילת איכה
עומדו על מכונו, תפס המקדש מקום משמעותי בקשר שבין עם ישראל לבין אלוהיו. עם החורבן, סבר העם שהוא נידון להיות מרוחק ומסולק מעם ה', וכי ניתק קשר הברית בינו לבין אלוהים. עניין זה מתבטא גם במגילת איכה שלאורך הדורות קראו אותה רבים בעיקר כדי לקונן על החורבן של המקדש הראשון, וברבות הדורות גם על חורבנו של הבית השני, ועל הגלות הארוכה הקשה שבאה בעקבותיו. אל הספר
נושא/נושאים: , כתובים
תוכן הספר:
תבונות

עמודים:
1  2  4  6  9  11  12  13  14