בין אדם - גבולות של אמפתיה

בין אדם - גבולות של אמפתיה

מחבר: יעל נאות עפרים
שנת ההוצאה: 2023
מילות מפתח: חינוך; ישראל; יחסים בין אישיים; אמפתיה; מורים ותלמידים; פסיכולוגיה חינוכית; פדגוגיה; Israel; מדינת ישראל; יחסים בין-אישיים; התנהגות חברתית; יחסי אנוש; יחסים אישיים; יחסים חברתיים; בין אדם לחברו; אמפטיה; תלמידים ומורים; פסכולוגיה חנוכית
שלום עולמי, נוירונים, אבולוציה ופרופסיות מיטיבות חיים – נראה כי האמפתיה מציצה אלינו מבעד לכל פתח ודלת, מבוססת בדעת קהל ובמחקר. ספר זה נותן הזדמנות להתבונן במשמעות ובמורכבות של המושג אמפתיה, ותוך כדי כך מאפשר לבחון את גבולותיו. המאמרים המופיעים בספר מוציאים את האמפתיה מאזור הנוחות שלה, מההתייחסות המקובלת אליה כאל תפיסה רכה, טבעית, נגישה, הכרוכה בהבנה ובתמיכה בזולת. כל אחד מהמאמרים מפגיש את האמפתיה עם גבול אחר: ריבוי הגדרות ואפיונים סותרים בשיח הפופולרי ובשדה המחקר החינוכי; כפל תפקידים בתהליכי הוראה-למידה; מצבים שבהם היא עשויה לכלול מתן לגיטימציה לעמדות ולמעשים בלתי ראויים; מצבי קונפליקט שבהם נוצרת סתירה בין תביעה לאמפתיה ותביעה לסולידריות; ומצבים שבהם האמפתיה נאלמת דום. כל מאמר מותח, מרחיב או חוצה את גבולותיה. כל גבול מעניק הזדמנות לעבות את ההבנה על אודות האמפתיה במורכבותה, ואולי במלאותה. קריאה בספר זה מאפשרת לקוראים להעשיר את ההבנה בתחום האמפתיה, ובעזרת חקירת "אזורי הדמדומים" שלה אף לגבש עמדה על אודות תפקידה של האמפתיה, ערכה ויישומה במצבי קצה וקונפליקט. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך, חינוך בישראל, חינוך
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  2  4  6  7  8  9  10  11  12  13  14