דקדוק עברי באשכנז בראשית העת החדשה : תורת הלשון של ר' זלמן הענא

דקדוק עברי באשכנז בראשית העת החדשה : תורת הלשון של ר' זלמן הענא

מחבר: יהונתן וורמסר
שנת ההוצאה: 2021
מילות מפתח: שפה עברית; דקדוק עברי; עברית; שפות; ידיעת הלשון העברית; לשון עברית; לשונות; דיקדוק עברי; דקדוק עיברי; דיקדוק עיברי; דקדוק; דיקדוק
ר' זלמן הענא (1756-1687) היה מגדולי חכמי הדקדוק העברי של זמנו. משנתו הדקדוקית מיוסדת על עיון מעמיק, על חשיבה מקורית ועל מוכנות לבחון מחדש מוסכמות רווחות. לספרי הדקדוק שפרסם נודעה השפעה רבה על חכמים שבאו אחריו. בין חכמים אלה נמנים גם כמה מן האישים המרכזיים שפעלו ללימודה ולשכלולה של הלשון העברית בתקופת ההשכלה בגרמניה.

רז"ה עסק גם בהגהה של נוסח התפילה על פי עקרונות דקדוקיים. גם בשדה זה נודעה השפעה לפעילותו, וכמה מן השינויים שהציע בהגהותיו נכנסו לנוסח התפילה האשכנזי.

ספר זה מציע תיאור מקיף וממצה של משנתו הדקדוקית של רז"ה ושל השפעותיה על תורת הלשון ועל נוסח התפילה בדורות שלאחריו. מאחר שמקורותיו העיקריים הם ספרי חוכמת הלשון העברית מימי הביניים, נסקרים בסוגיות רבות שבספר דבריהם של מדקדקי ימי הביניים הנוגעים לסוגיה, ובכך נמצא נשכר גם מחקר תורתם של אלה. אל הספר
נושא/נושאים: , בלשנות ושפות
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  2  3  4  6  9  10  12  13