דן פגיס : מחקרים ותעודות

דן פגיס : מחקרים ותעודות

מחבר:
שנת ההוצאה: 2016
מילות מפתח: שירה עברית מודרנית; פגיס, דן; שירה; שירה עברית; שירה-עברית; שירה עברית חדשה
קובץ המחקרים המוגש בזה לעיונם של חוקריה וקוראיה של הספרות העברית המודרנית, מאגד מחקרים עדכניים על שירתו של דן פגיס, מגדולי יוצריה של השירה העברית המודרנית. אלא שכוכבו של דן פגיס דרך בשמי השירה העברית רק לאחר מותו ב 1986.
באותו הזמן, ובייחוד לאחר פרסום כל שירי ו בכרך "כל השירים" ב 1991- (בהוצאת מוסד ביאליק והקיבוץ המאוחד), התגבר מאוד העיסוק המחקרי והביקורתי בשירת דן פגיס. לדיון המסתעף בשירתו היתוֹספו העניין המיוחד והסקרנות שעוררו פרקי הפרוזה שלו "אבא", שפורסמו במלואם ב"כל השירים". קובץ המחקרים הזה מבקש לשקף ולגבש את התפנית שחלה בהתקבלותה של שירת דן פגיס אצל חוקריה וקוראיה; להציג בהרחבה ובהעמקה את מצבו של חקר שירת פגיס היום, וכן לסמן בו כיוונים חדשים בתקווה שעוד יפותחו בעתיד. בספר כלול גם חומר ארכיוני נדיר, שעיקרו הטיוטות של הפרוזה האוטוביוגרפית "אבא". אל הספר
נושא/נושאים: , שירה עברית
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  ב  1  2  4  5  6  8  9  10  12