אתיקה ופניקה בעולם המידענות : זכויות היוצרים והפרסום האקדמי

אתיקה ופניקה בעולם המידענות : זכויות היוצרים והפרסום האקדמי

מחבר:
שנת ההוצאה: 2021
מילות מפתח: מידע; זכויות יוצרים; השכלה גבוהה; ספרנות ומידענות; פרסומים מדעיים; אינפורמציה; זכות יוצרים; חינוך גבוה; חנוך גבוה; ספרות מדעית
ספר זה פותח צוהר אל סוגיות בוערות ואל מחלוקות משפטיות ואתיות מעולם המידענות האקדמית וכן אל חזית המחקר בתחומים אלה. הסוגיות הנדונות בספר מעסיקות מרצים וחוקרים במוסדות להשכלה גבוהה ואת כל הנוטלים חלק בעשייה הרחבה יותר של הפרסום האקדמי, לרבות עורכים, שופטי עמיתים, סטודנטים לתארים מתקדמים ועוד. עולמם המקצועי של רובם כולל שילוב תובעני בין הוראה ומחקר ומציב אתגרים המשותפים לחוקרים ולמרצים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה. במסגרת השיח על אודות הדילמות האתיות בעולם המידענות, אנו סבורים כי קיימות דרכים שעשויות לתרום לצמצום אפקט הפניקה שהן יוצרות. בספר מוצגות דרכי ההתמודדות עם הדילמות הללו, האתגרים הנוגעים להן והפתרונות האפשריים בעולם האקדמיה והפרקטיקה. אל הספר
נושא/נושאים: , משפט
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  2  4  6  7  8  9  10  11  12  14