הרבנות המקומית הממסדית בישראל

הרבנות המקומית הממסדית בישראל

מחבר: אריאל פינקלשטיין
שנת ההוצאה: 2021
מילות מפתח: דת ומדינה; רבנות; דת ופוליטיקה; כפייה דתית; כפיה דתית; מדינה ודת
מאות שנים הייתה הרבנות המקומית הקהילתית מסימני ההיכר ומעמודי התווך של הקהילות היהודיות בעולם. עם תחילת היישוב היהודי בארץ ישראל והקמת המדינה חלו במוסד הרבנות שינויים מרחיקי לכת, ותפקידים רבניים רבים היו לתפקידים ממסדיים של עובדי מדינה. מחקר זה סוקר את תופעת הרבנות מבחינה היסטורית ומבחינת החקיקה וחושף פער מהותי בין אופי הרבנות המקומית במסורת ישראל לאופי הרבנות המקומית הממסדית כיום. אל הספר
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
1  2  3  4  6  8  9  10  11  12  14