בין עובדיה לעבדאללה : פונדמנטליזם אסלאמי ופונדמנטליזם יהודי בישראל

בין עובדיה לעבדאללה : פונדמנטליזם אסלאמי ופונדמנטליזם יהודי בישראל

מחבר: נוהאד עלי
שנת ההוצאה: 2013
מילות מפתח: פונדמנטליזם מוסלמי; פונדמנטליזם יהודי; התנועה האסלאמית; ש"ס (מפלגה פוליטית); פונדמנטליזם; פונדמנטליסם; תנועה אסלאמית; תנועת ש"ס
בין עובדיה לעבדאללה הוא ספר חלוצי בחקר הספרות הפונדמנטליסטית – ייחודי בגישה ההשוואתית שלו. מחקרים לא מעטים נכתבו על האידיאולוגיה הפונדמנטליסטית, אבל מעטים בחנו את הפרקטיקות ואת השינויים שיוזמות תנועות פונדמנטליסטיות בקרב מאמיניהם, במיוחד בישראל אשר מתמודדת עם שורה של שסעים – דתיים, לאומיים ועדתיים. בספר זה מוצגת השוואה בין התנועה האסלאמית, כתנועה דתית-פונדמנטליסטית, לבין תנועת ש"ס שעונה על אותה הגדרה. בדומה לתנועה האסלאמית, גם ש"ס היא תנועת תחייה דתית צעירה, אינה מהגרת ואינה גלותית. אולם השפעתה של החברה הישראלית על ש"ס היא אחרת מהשפעתה על התנועה האסלאמית. במסגרת ההשוואה בין התנועה האסלאמית לש"ס נבחנו אמצעי הגיוס בשתי התנועות, הניסיונות ליצירת מאמין חדש והניסיון להקים קהילה בלתי תלויה לקהל המאמינים של שתי התנועות. הפונדמנטליזם הדתי קיים כמובן בשלוש הדתות המונותיאיסטיות, וברמה האידיאולוגית לתנועות הפונדמנטליסטיות מטרות ושאיפות דומות – אולם המשתנים הקונטקסטואלים, תנאי הסביבה והפרקטיקות שמשתמשות בהן התנועות הם אלה שקובעים בסופו של דבר את התפתחותן של התנועות. אל הספר
תוכן הספר:
רסלינג

עמודים:
1  2  3  4  6  8  9  10  11  12  14