אגדה למעשה : עיונים בסוגיות משפחה חברה ועבודת השם - אגדה למעשה : עיונים בסוגיות משפחה חברה ועבודת השם - כרך ראשון

אגדה למעשה : עיונים בסוגיות משפחה חברה ועבודת השם - אגדה למעשה : עיונים בסוגיות משפחה חברה ועבודת השם - כרך ראשון

מחבר: יהודה ברנדס
שנת ההוצאה: 2005
מילות מפתח: תלמוד בבלי; משפחה יהודית; אגדה
'אגדה למעשה' מבקש להאיר דרך בהבנת האגדה התלמודית ותפקידה בעיצוב החיים היהודיים. הספר מוכיח כי האגדה הממלאת את דפי התלמוד מהווה חלק בלתי נפרד מהדיונים ההלכתיים. האגדה משרטטת בדרכה הרעיונית והספרותית את מכלול השיקולים האנושיים, הרגישויות והדקויות הנדרשים להבנה המוסרית העמוקה של ההלכה. כל אלה אינם ניתנים לניסוח משפטי פורמלי. 'אגדה למעשה' מדובב את הסוגיות התלמודיות בשפה עכשווית. הוא מנתח את מרקם היחסים בתוך המשפחה - ומעבר לה - באמצעות קריאה צמודה של הסוגיות התלמודיות. הספר פורש בפני הקוראים את הלך המחשבה התלמודי - המקפל בתוכו הלכה ואגדה - כבסיס להתמודדותו של האדם בן זמננו עם השאלות הקיומיות העולות ביחסיו עם אלוהיו, עם ילדיו ועם הוריו וכן במערכת החיים הזוגית שבין איש לאשתו. אל הספר
תוכן הספר:
ספריית אלינר

תבונות

עמודים:
1  2  3  4  6  8  9  10  12  13  14