PHOTO IS:VOICE : הצילום ככלי לשינוי חברתי

PHOTO IS:VOICE : הצילום ככלי לשינוי חברתי

מחבר:
שנת ההוצאה: 2021
מילות מפתח: צילום; פעילות חברתית; אומנויות וחברה; אמנויות וחברה; אמנות וחברה; אומנות וחברה; חברה ואומנות; חברה ואמנות
הספר PHOTO IS:VOICE מבקש להוות שופר לאוכלוסיות מוחלשות מרחבי הארץ, וכן לתת במה מכובדת לצילום ככלי להשמעת קול ולשינוי חברתי. תקוותנו כי הקהילות המוצגות בספר, לצד עוגנים תיאורטיים והיסטוריים, יהווה נקודת ציון לאנשי מקצוע בתחום, באופן שיאפשר למידה משותפת, ויטביע חותם על שיח הצילום החברתי. אל הספר
תוכן הספר:
PHOTO IS:RAEL

עמודים:
1  2  3  4  6  8  9  10  12  13  14