ארץ בראי עברה : מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל

ארץ בראי עברה : מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל

מחבר: יהושע בן-אריה
שנת ההוצאה: תשס"א
מילות מפתח: גיאוגרפיה היסטורית; ארץ ישראל; גאוגרפיה היסטורית
בספר זה מוגש מבחר מפרסומיו המדעיים של פרופ' בן- אריה. המבחר כולל מאמרי מפתח נודעים כמו גם חיבורים חשובים אך ידועים פחות (ובכללם תרגומים של מאמרים שפורסמו באנגלית) ומאמרים חדשיםהמתפרסמים כאן לראשונה. עוד חידוש הוא חיבור אוטוביוגרפי מדעי,הסוקר ציוני דרך בעבודתו המחקרית של המחבר.
נושאי החיבורים מתפרסים על פני משרע רחב של זמן ושל עניינים. הלוז המשותף לכולם, המוצא את ביטויו גם בשם שנבחר לספר, הוא כפול: עיסוק בשטח של הארץ, בנוף, במרחב ודיון בתקופות עבר, כלומר גאוגרפיה היסטורית. חיבורים אחדים במבחר זה עוסקים במהותה של הגאוגרפיה ההיסטורית כפי שהגאוגרפים רואים אותה, וכן במשארים(רליקטים) היסטוריים בנוף ההווה, בהם שני מאמריו הראשונים של המחבר על מערות בית גוברין. חיבורים אחרים עוסקים בגאוגרפיה היסטורית חבלית( רגיונלית) ופיזית, בהם מאמרים על תנודות מפלס הכנרת ועל המוצא ההיסטורי של הירדן מן הימה. עוד נכללים בקובץ מאמרים על ספרות הנוסעים המערביים במאה התשע עשרה ועל חלוצי המחקר המדעי בארץ ישראל, על מפות המדידה הראשונות של ירושלים ועל ציורי נוף של ארץ ישראל, על התפתחות ערי הארץ וכפריה ערב מפעל ההתיישבות הציוני. שני החיבורים החדשים עוסקים בירושלים בראשית ימי השלטון הבריטי. הם משחזרים ומנתחים את התמורות בעיר ואת הפעילות לשימורה ולתכנונה בפרק זמן רב חשיבות אך לא נודע זה. אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ז  ט  י  יא  יב  יג  יד  טו  377  378  379  380  381  382  383  384  385  387  388  389  
390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  410  412  413  415  416  419  421  422  
423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  441  442  443  444  445  446  448  449  
450  451  452  453  454  455  456  457  458  462  465  466  467  468  469  470  472  474  475  476  477  478  479  480  481  
482  483  484  485  486  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500