דמוקרטיות במשבר - דוח מחקר

דמוקרטיות במשבר - דוח מחקר

מחבר: עודד רון, מרדכי קרמניצר ויובל שני
שנת ההוצאה: 2020
מילות מפתח: ישראל; פולין; דמוקרטיה; חופש הביטוי; בתי משפט; ליברליזם; הונגריה; Israel; מדינת ישראל; פולניה; שלטון עם; חופש הדיבור; חופש הדיעה; חופש הפרסום; חופש הדעה; חופש הדבור; חופש הפירסום; חופש הבטוי; בית משפט; בתי דין; בית דין
מחקר זה עוסק בסקירת אמצעים אנטי־ליברליים ספציפיים שננקטו בעשור האחרון ב־ 2 מדינות הנמצאות כל אחת, לפי מדדים בינלאומיים וכתיבה ענפה בנושא, במקום שונה על רצף ההתרחקות ממודל הדמוקרטיה הליברלית: הונגריה ופולין. לסקירה שתי מטרות: הראשונה היא להבין את המנגנון העומד בבסיסם של האמצעים שננקטו ואת תכליתם. המטרה השנייה היא לבחון באופן ביקורתי את הטענה שבנושאים הקשורים להגנה על מוקדי כוח ביקורתיים ננקטו בישראל צעדים הנראים דומים לצעדים שהופעלו במדינות אלו. אל הספר
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
1  2  3  4  6  8  10  12  13  14  15