דליה רביקוביץ בחיים ובספרות

דליה רביקוביץ בחיים ובספרות

מחבר: גדעון טיקוצקי
שנת ההוצאה: 2016
מילות מפתח: שירה עברית מודרנית; רביקוביץ', דליה; שירה ערבית; ביוגרפיה; סיפורי חיים; שירה; שירה עברית; שירה-עברית; שירה עברית חדשה; רביקוביץ', ד.; רביקוביץ'; דליה רביקוביץ; רביקוביץ, דליה; רביקוביץ; רביקוביץ, דליה; ספור חיים; סיפורים אישיים; ספור אישי; העלאת זכרונות
יצירתה של דליה רביקוביץ (2005-1936) היא מעמודי התווך של הספרות העברית החדשה. שיריה זכו לאהדת הקהל ולהערכת המבקרים, אך עדיין הנסתר בהם רב מן הנגלה. ספר זה מבקש להאיר את הצדדים המוּכּרים פחות בכתיבתה של רביקוביץ ובחייה, ולאורם לקרוא מחדש את לב יצירתה – הן כשלעצמה הן על רקע הספרות העברית והעולמית בת הזמן. זהו המחקר הראשון על אודות רביקוביץ המבוסס על עיזבונה הספרותי, שטרם נחשף. העיון בארכיון מוביל לגילויים מפתיעים ולתובנות חדשות, גם באשר לשיריה הידועים. אמנם הספר מתמקד בעולמה של יוצרת אחת, אך הוא חורג מתחומה של שירת רביקוביץ (שאינו צר כלל וכלל) ועשוי להיקרא גם כסיפורן של שירת "דור המדינה" ושל התרבות הישראלית הצעירה בשנותיהן הפוריות ופורצות הדרך ביותר, שהשפעתן ניכרת עד היום. אל הספר
תוכן הספר:
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

עמודים:
1  2  3  4  5  6  8  10  11  12