תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו - תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו : כרך יד : תוספות: חדשנות ומהפכנות

תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו - תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו : כרך יד : תוספות: חדשנות ומהפכנות

מחבר: הלל ברזל
שנת ההוצאה: 2019
מילות מפתח: שירה עברית; שירה עברית מודרנית; שירה; שירה-עברית; שירה; שירה עברית; שירה-עברית; שירה עברית חדשה
כרך יד בסדרה תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו, תוספות: חדשנות ומהפכנות, הוא המשך לכרך יג - תוספות: מורשה ותמורה. שני הכרכים ערוכים מנקודת ראות פואטית. היענות לנורמות פיוטיות, שיש בהן מן החידוש המודרג, או אפילו מהפך גמור. התוספות, מקבילות ל־י"ב הכרכים הקודמים במחקרים ייחודיים, מהם שראו אור במאספים ובביטאונים מדעיים ונערכו מחדש. נקודת המוצא המשותפת להם: החוקיות המגשרת בין היצירה בבדילותה למכלול מפעלם של המשורר או המשוררת הנידונים. וכן, הבלטה מיוחדת לקשרים בין־טקסטואליים, שבמרכזם התנ"ך ופסגות בספרות העמים. זכות בכורה מבחינה מתודית יש לעיון המשווה בין יצירות ובין חידושים פואטיים ומכאן החלוקה לפרקים של הכרך. אל הספר
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  2  3  4  5  6  8  10  11  12  14