לב ויגוצקי והתאוריה החברתית-תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיו

לב ויגוצקי והתאוריה החברתית-תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיו

מחבר: מיכל צלרמאיר ואלכס קוזולין
שנת ההוצאה: 2019
מילות מפתח: פסיכולוגיה חברתית; פילוסופיה של החינוך; פסיכולוגיה חינוכית; ויגוצקי, לב; פסיכולוגיה; פסיכולוגיה של ההמונים; פילוסופיה חינוכית; פסכולוגיה חנוכית; לב ויגוצקי; ויגודסקי, לב; לב ויגודסקי
בעולם שאנו חיים בו, הגבולות בין הריאלי לווירטואלי נמסים אט-אט. זהו עולם גלובלי שבו הפחד מאובדן הזהות ומאיבוד הדרך גורם לעליית הצורך בהשתייכות, ומשום כך להתחזקות זהויות לאומיות ומקומיות. החינוך מתקשה לעמוד בקצב ההתפתחויות האלה ולתת להן מענה. תופעות אלה דורשות חשיבה פסיכולוגית אחרת. בהקשר זה מוצגות בספר זה תפיסותיהם של לב ויגוצקי, של עמיתיו ושל ממשיכיהם – נציגי התאוריה החברתית-תרבותית בחינוך – שקולותיהם בקעו כבר בשנות השלושים של המאה הקודמת ברוסיה ומאמצע המאה הקודמת במערב. הספר מציג את תרומתה של התאוריה החברתית-תרבותית ואת השתמעויותיה לקשרים שבין תרבות, התפתחות, שפה, חשיבה וחינוך. הוא מתמקד בהשלכותיה של התאוריה על התאמת ההוראה-למידה-הערכה והחינוך למאה ה-21 ומציג את ויגוצקי ואת ממשיכיו בפיתוח התאוריה החברתית-תרבותית כמשתתפים פעילים בבנייה של תאוריית-על עבור החינוך במאה ה-21. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  2  4  5  6  7  8  10  11  12