בין הנקה לבחינה : בין ״אני נשי״ ל״אני אימהי״ בסיפורי חיים של סטודנטיות דתיות

בין הנקה לבחינה : בין ״אני נשי״ ל״אני אימהי״ בסיפורי חיים של סטודנטיות דתיות

מחבר: ליליאן שטיינר
שנת ההוצאה: 2019
מילות מפתח: נשים; פמיניזם; השכלה גבוהה; דתיים; אימהות; הגשמה עצמית; אישה; פמיניסם; שחרור האישה; התנועה לשחרור האישה; פמניזם; פמניסם; שחרור האשה; שחרור הנשים; חינוך גבוה; חנוך גבוה; יהדות אורתודוקסית (בישראל); יהדות אורתודוכסית (בישראל); אמהות; מימוש עצמי; ממוש עצמי
הספר בין הנקה לבחינה מבוסס על ראיונות עומק שערכה המחברת עם סטודנטיות דתיות שהן אימהות הלומדות במכללה להכשרת מורים. הנרטיבים שלהן מחדדים את המלכוד הנשי בין הצורך למלא את התפקיד האימהי באופן ראוי לבין השאיפה להיות אישה עצמאית המממשת את עצמה בספֶרה הציבורית בדרכה לבנות חיים מקצועיים. החוויה של שילוב לימודים ואימהות, כפי שהיא מצטיירת במחקר זה, חושפת ומנכיחה את קיומה של ישות נשית המפלסת את דרכה בין ‘אני נשי’ ו’אני אימהי’ ואת ‘התחרות’ אולי אף התנגשות הבלתי פוסקת ביניהם. חוויית השילוב של אימהות ולימודים מעצימה את ההוויה הנשית שהאימהות מכתיבה, ופורסת מערך אסטרטגי נשי הן במרחב הפרטי והן במרחב הציבורי לקראת דיוק אקזיסטנציאלי נשי. המחקר המתואר בספר זה עוסק בבחירותיהן של סטודנטיות דתיות; עם זאת, הדילמות העולות בן הן גם מנת חלקן של סטודנטיות לא דתיות, המקבלות החלטות אישיות ומקצועיות בכל יום מחדש כדי לממש את עצמן. אל הספר
נושא/נושאים: , החברה הישראלית, מגדר
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  2  4  6  7  10  12