ללמוד מהמזרח : מזרחיות, חינוך ותיקון עולם

ללמוד מהמזרח : מזרחיות, חינוך ותיקון עולם

מחבר: ניסים אבישר
שנת ההוצאה: 2019
מילות מפתח: חינוך; עדות המזרח; קיטוב עדתי; פדגוגיה
מהי זהות מזרחית? האם השיח המזרחי העכשווי מועיל לחברה הישראלית, או שמא הוא מיותר ומזיק? כיצד תלמידים ומורים מזרחים חווים תהליכים חינוכיים? מה נוכל ללמוד מחוויותיהם? האם יש ערך לניסוח עקרונות ל”חינוך מזרחי”? אלה מקצת השאלות שכותב הספר מבקש להתמודד איתן. הספר עוסק במרחב ציבורי טעון ושנוי במחלוקת, המצוי באזורי החפיפה שבין התחום החינוכי והתחום החברתי. הוא מבקש לקדם שינוי במצב הנוכחי, שמתקיימים בו פערים ניכרים בין קבוצות עדתיות בישראל: בחינוך, בהשכלה הגבוהה, בשכר ובבריאות. הספר מציע תפיסה חינוכית עדכנית שהולמת את רוח הזמן ומתאפיינת בזיקות מגוונות לנקודות המבט המזרחיות בישראל. תפיסה חינוכית זו מבקשת לצמצם פערים חינוכיים, לקדם את מערכת החינוך הישראלית ולתרום לכלל תלמידיה. בכך היא גם יכולה לתרום ליצירת חברה שוויונית וצודקת ולהיות חלק מתיקון חברתי רחב יותר. אל הספר
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  2  3  4  6  7  8  10  11  12  14  16  20  21  25  27  29  31  32  33  34  35  37  38  39  
41  42  43  46  47  49  50  51  53  54  56  57  58  59  62  63  64  66  67  68  70  73  75  76  77  
79  82  83  85  87  88  89  90  91  92  93  95  96  99  100  102  103  104  106  107  109  110  111  112  113  
115  116  117  119  120  122  123  124  125  126  127  129  131  132  133  134  135  136  139  140  141  142  143  144  145  
146  148  149  150  151  153  154  155  156  157  158  159  161  162  163  164  166  168  169  170  171  172  175  178  179  
180  181  183  185  187  190  194  195  197  198  201  202  203  205  206  207  209  210  212  214  215  216  217  219  220  
221  222  223  225  226  229  230  234  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  248