אימהות קוראות ומתווכות לילדיהן : ספר עדויות מהמשפחה הערבית על תרומת התיווך לאוריינות הילד הצעיר

אימהות קוראות ומתווכות לילדיהן : ספר עדויות מהמשפחה הערבית על תרומת התיווך לאוריינות הילד הצעיר

מחבר: ספייה חסונה ערפאת
שנת ההוצאה: 2017
מילות מפתח: ערבים בישראל; שפה ערבית; קריאה; אימהות וילדים; הגיל הרך; אוריינות; ערביי ישראל; ערבים; המגזר הערבי בישראל; שפות; לשונות; ערבית; הרגלי קריאה; אמהות וילדים; אורינות
הספר מפנה זרקור לפעילות קריאת ספר של הורים לילדיהם בחברה הערבית ולתרומתה של פעילות זו להתפתחותם. אף שהנושא נחקר רבות בעולם המערבי, בקרב משפחות דוברות ערבית הוא נחקר אך מעט. הספר מתבסס על מחקר מקיף שהעריך את התהליכים האורייניים המתרחשים במשפחות ערביות ואת משמעותם להתפתחות האוריינית בשפה הערבית על מורכבותה ועל ייחודה. הוערכו המאפיינים החברתיים-כלכליים של משפחת הילד והסביבה האוריינות שבה גדל, נעשה ניתוח מעמיק של האופן שבו אימהות קוראות ספרים לילדיהן בגיל הגן, ונבחנה תרומת המשתנים השונים לרמת אוריינות הילד בגיל הגן ועם תחילת הלימודים בבית הספר. הספר נותן תמונה רחבה של התהליכים האורייניים המתרחשים בעת קריאת ספרים ותיווכם לילדים, אשר מסייעים להם לגשר בין השפה המדוברת לכתובה. גישור מסוג זה עשוי לחזק את נקודת ההתחלה של הילד בדרך אל האוריינות. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך בישראל, חינוך
תוכן הספר:
מכון מופ"ת

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  13  14