אסטרולוגיה ומדעים אחרים בין יהודי ארץ–ישראל בתקופות ההלניסטית–רומית והביזאנטית

אסטרולוגיה ומדעים אחרים בין יהודי ארץ–ישראל בתקופות ההלניסטית–רומית והביזאנטית

מחבר: מאיר בר אילן
שנת ההוצאה: 2011
מילות מפתח: יהדות ואסטרולוגיה; יצירה (ספר); בריתא דמזלות; מדע ויהדות; אסטרולוגיה ויהדות; ספר היצירה; ספר יצירה; ברייתא דמזלות; יהדות ומדע
אסטרולוגיה ומדעים אחרים הוא פרק בתולדות המדעים ופרק בחיי הרוח של עם ישראל, והוא נכתב מתוך שילובן של כמה שיטות מחקר: היסטוריוגרפיה, תולדות ישראל, תולדות הפילוסופיה, תולדות המדעים, חקר הדת, המחקר התלמודי, בלשנות וחקר הספרות. המדע מוצג כאן ביחסיותו, בהישגיו ובכישלונותיו. תיאור המדעים בעולם העתיק מסייע בחשיפת 'הפרופיל האקדמי' של מחבר ספר יצירה: מתמטיקאי, אסטרונום, אסטרולוג, רופא, נומרולוג, פילוסוף, אסטרופיזיקאי ובלשן. יותר מ 300- האישים הנזכרים בספר נותנים ממד אינטלקטואלי והיסטורי למחבר ספר יצירה. יותר מ 130- לשונות כתיבה נזכרות ומודגמות בספר, וכך ניתן לספר יצירה הממד הלשוני. כ 100- מקומות מוזכרים בספר, וכך מתברר מקומה המרכזי של אלכסנדריה כבירת המדע של העולם העתיק, והשפעתה על ארץ־ישראל. הגיבור הראשי של אסטרולוגיה ומדעים אחרים הוא מחברו של ספר יצירה, אך נידונים בו גם אסטרולוגים אחרים, יהודים ושאינם יהודים, ומוערכת תרומתם המדעית והאינטלקטואלית. אל הספר
נושא/נושאים: , העת העתיקה, קבלה
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  ג  ה  ו  ז  ח  ט  יא  יב  יג  יד