כיצד לקרוא את ספרות חב״ד

כיצד לקרוא את ספרות חב״ד

מחבר: אריאל רוט
שנת ההוצאה: 2017
מילות מפתח: פילוסופיה יהודית; חסידות חב"ד; היסטוריוגרפיה; טקסט - ניתוח והערכה; פילוסופיה; מחשבת ישראל; מחשבת-ישראל; תיאולוגיה יהודית; תיאולוגיה; חב"ד (חסידות); חבד (חסידות); חסידות חבד; חסידות ח ב ד; ניתוח טקסטים; נתוח טקסטים; ניתוח טקסט; נתוח טקסט; הערכה וניתוח טקסט; ניתוח והערכת טקסטים
ספרות חב"ד מונה אלפי כותרים. ספר זה מציע כלי עזר שיסייעו בידי הקורא המבקש לעיין בהם להפוך לקורא אקטיבי של ספרות חב"ד העיונית. ההנחה העומדת ביסודו של הספר היא, שמאז ראשיתה של חסידות חב"ד ישנם קודים העוסקים בדרכי לימוד ספרותה והמועברים בה מדור לדור. מחבר הספר מציע מודל המבוסס על קודים אלה, שיש בו כדי לסייע בידי הקורא ללמוד בעיון ספרות זו. המודל המוצע כולל זיהוי של רכיבי הספרות החב"דית, של המושגים שעומדים בבסיסה ודרכי הפצתה לקהל החסידים. אל הספר
נושא/נושאים: , חסידות
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
א  ב  1  2  3  5  7  9  10  11  12