מארש השומר הצעיר לווילנה : על המחתרת השומרית בהברחת הגבול באיזור לידה בסוף 1939 ובראשית 1940

מארש השומר הצעיר לווילנה : על המחתרת השומרית בהברחת הגבול באיזור לידה בסוף 1939 ובראשית 1940

מחבר: שמואל מעין
שנת ההוצאה: 1985
מילות מפתח: שואה; יהודי פולין; הצלה (שואה); השומר הצעיר; יהדות; יהודים; עדה; עידה; העידה; העדה; עידת; עדת; פולין; שואה; הצלה; מצילים בשואה
עבודה זו עוסקת בנושא מצומצם, בתיאור חלקה של תנועת השומר הצעיר בפרשת הברחת הגבול באיזור לידה, בסתיו ובחורף של שנת 1940-1939. בגלל שיתוף הפעולה ההדוק בין השומר הצעיר לבין יתר התנועות החלוציות, מחייב  הנושא גם  תיאור חלקן של תנועות אלה ובמיוחד את חלקה של תנועת  "החלוץ הצעיר - דרור", ואפילו בצורה די נירחבת בפרשה זו. פרשה זו היתה בסך הכול קצרת זמן. אם נמתח את קצותיה בזמן, נגיע מאקסימום לשלושה חודשים, ואם נצמצמה - (וזה נכון יותר), נמשכה היא  7-6 שבועות בלבד. היא גם לא היתה "מרובת משתתפים". בסך הכול השתתפו בה כ-450 חברי השומר הצעיר בתוך פחות מ-1200 אנשים שהועברו בגבול ע"י התנועות החלוציות ואשר כולם היו חלק מכלל המון הפליטים  היהודים שזרמו לליטא בכל הדרכים (ובעיקר דרך לידה)  ומספרם מוערך כ-14 - 15 אלף איש. כל מה שאירע אחרי "פרשת לידה"  האפיל על קורותיה - החורבן וההשמדה, זוועות העינויים וסיבלם של מיליוני הקורבנות. ובכל זאת, לכל אלה שעברו את "פרשת לידה" היה זה שלב ראשון להצלה, אומנם רק כסדק בחומת המצור שהבטיח משהו ביחס לייעד הסופי. למרבה הצער לא הכול הצליחו להמשיך לעבר החיים ושערי הגאולה. מאלה - חלקם נפלו בידי  הכורת במהירות שלא יכלו לשערה, וחלקם הוגלו לגלות ארוכת זמן, מתישה גוף ונפש ולפעמים אף מביאה מוות. ראוי היה להעלות את הפרשה ולרשום את קורותיה על יסוד הנתונים הקיימים וכך גם לשלבה בקורות התקופה של ימי סף השואה. אל הספר
נושא/נושאים: , שואה
תוכן הספר:
קבוץ מענית

עמודים:
א  ב  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12